FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सवारी लकसिट ७८-७९ 01/16/2022 - 14:00 PDF icon सवारी लगसिट.PDF
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउँ भनि दिने निवेदनको ढाँचा । ७८-७९ 11/28/2021 - 13:54 PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि दिने निवेदन.PDF
आवद्धताका लागी स्थानिय तहमा दिने निवेदन को ढाँचा ७८-७९ 11/28/2021 - 13:51 PDF icon आवद्धताका लागी स्थानिय तहमा दिने निवेदन.PDF
विदाको निवेदन ७८-७९ 09/21/2021 - 11:39 PDF icon विदाको निवेदन.PDF
माग फारम को नमुना । ७८-७९ 09/05/2021 - 13:42 PDF icon माग फारम.PDF
व्यवसाय दर्ता नविकरण फारम ७८-७९ 07/25/2021 - 15:17 PDF icon व्यवसाय दर्ता नविकरण फारम.pdf
कोभिड १९ दावी फारम ७७/७८ 06/30/2021 - 14:38 PDF icon new covid insurance claim form.pdf
भ्रमण आदेश ७७/७८ 05/16/2021 - 16:13 PDF icon भ्रमण आद‍ेश.PDF
भपाईको नमुना फराम ७७/७८ 05/03/2021 - 15:54 PDF icon भपाई.PDF
दरखास्त फारमहरु ७७/७८ 03/14/2021 - 12:02 PDF icon दरखास्त फराम.pdf, PDF icon दरखास्त फारम.pdf

Pages